Tuesday, May 31, 2011 0 comments By: HIDAYATUL MUSTAQIMAH

Problem & Solusi Kaderisasi

Penulis: Abdul Hamid Al-Bilali

Penyataan:

Berikut beberapa masalah yang biasa dihadapi oleh Mutarabbi dalam gerakan dakwah:

 1. Taksub Individu (Intima’ Syakshi)
 2. Tidak Menerima Pendapat Orang Lain
 3. Kebiasaan Terlambat ke Halaqah/Program
 4. Kekeringan Ukhuwah
 5. Cinta Populariti dan Kepimpinan
 6. Tidak Berterus Terang
 7. Terlalu pentingkan aspek Ruhiyah hingga abaikan aspek Harakiyah

Masalah 1:

Taksub Individu (Intima’ Syakshi)

Identifikasi:

 • Tarbiyah secara prinsipnya berusaha untuk kukuhkan hubungan mutarabbi dengan Allah SWT. (Paling kukuh: hablumminallah)
 • Oleh itu, hendaklah dihindarkan sikap terlalu mengagung-agungkan murabbi atau peribadi tertentu. Ini kerana manusia dapat saja berubah keadaannya.
 • Aspek negatif yang akan timbul daripada sikap ini adalah berubahnya mutarabbi apabila individu yang diagungkan itu berubah/sudah tiada. (Bertukar murabbi dll)

Indikasi:

 • Tidak dapat bersabar (kecewa) apabila berpisah dengan individu yang diidolakan itu.
 • Sering memetik kata-kata/ucapan individu tersebut untuk setiap isu.
 • Jika terdapat kekeliruan dalam pendapat individu itu, sering mentafsirkannya seolah-olah bukan kekeliruan.
 • Terlalu bersemangat mengikut perilaku individu tersebut, walaupun perkara yang salah/keliru.
 • Berusaha membela kesalahan individu itu di hadapan orang lain, walaupun ternyata kesalahan itu di pihaknya.
 • Menjauhi Jemaah apabila idolanya itu menjauhi Jemaah.

Latarbelakang:

 • Wujudnya kehebatan yang menonjol pada diri Murabbi (cth: Keilmuan, Akhlak, Kekayaan, Kerjaya, Kehebatan dalam penyampaian, Ketampanan dll).
 • Hubungan awal dengan mutarabbi tidak terbangun atas dasar kesamaan fikrah, tapi lebih kepada hubungan personal dan emosional.
 • Sering berlaku interaksi yang tidak bermanfaat antara keduanya, semata-mata kerana adanya keserasian watak dan peribadi.
 • Mutarabbi kurang cukup waktu untuk membangunkan asas keimanan dirinya (LemahnyaTarbiyah Imaniyah).
 • Kurang fokus terhadap masalah Cinta. (Batas cinta terhadap makhluk dan cinta Allah).
 • Salah dalam proses pembentukan mutarabbi sejak awal (berawal dengan orientasi Individu).
 • Murabbi kurang perhatikan kesalahan-kesalahan hubungannya dengan mutarabbi.
 • Keperibadian murabbi terlalu kuat hingga mutarabbi begitu bergantung kepadanya.

Solusi:

 • Ketika awal Tarbiyah: Fokus kepada pengenalan nilai-nilai yang fahamkan maknahablumminallah dan Al-Hubb lillahi wabillahi.
 • Tanamkan dengan kukuh prinsip keimanan pada mutarabbi, khususnya erti syirik dan cinta kepada Allah.
 • Temukan dengan murabbi-murabbi lain yang juga hebat dan mantap.
 • Tegur dan ingatkan secara langsung kepada mutarabbi yang tertimpa masalah ini. Jangan biarkan ia berterusan. (Mutarabbi milik Dakwah, bukan milik Murabbi)
 • Bincangkan permasalahan ini secara umum (forum atau diskusi) yang dihadiri oleh mutarabbi, murabbi dan tokoh-tokoh dakwah lain.
 • Jauhi sikap terlalu emosional dan sentimental dalam proses takwin mutarabbi. (Seimbangkan peranan Walid, Syeikh, Qaid & Ustaz).

Masalah 2:

Tidak Menerima Pendapat Orang Lain

Identifikasi:

 • Mutarabbi tidak dapat terima pendapat orang lain yang bertentangan dengannya.
 • Jika berbicara dia sama sekali tidak berikan kesempatan kepada lawan bicaranya untuk kemuka pandangan.
 • Emosional dan sukar untuk sekadar mendengar dengan baik pendapat orang lain.

Indikasi:

 • Segera potong perbicaraan orang lain yang tidak sependapat dengannya (tidak dengar hingga habis perbicaraan).
 • Bersikap emosional ketika mendengar pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya.
 • Muncul sikap melawan dengan keras pendapat pihak yang bertentangan (kadang-kadang tanpa hujah yang logik).
 • Hanya lihat sisi negatif pendapat yang bertentangan (tidak lihat sisi positifnya).
 • Tidak akui kesalahan sendiri.

Latarbelakang:

 • Bangga terhadap pendapat sendiri.
 • Tidak terbiasa dengar pendapat orang lain yang berlawanan dengannya (sering dimenangkan pendapatnya).
 • Berburuk sangka (su’u dzon) kepada orang yang miliki pandangan berbeza dengannya.
 • Dia kurang suka atas pendapat orang yang sebelum ini pernah miliki sifat kurang terpuji terhadap Jemaah.
 • Wujud kepercayaan diri yang berlebihan dan keyakinan pendapatnya pasti benar (mungkin atas kapasiti ilmu dan pengalamannya).
 • Dia khuatir keburukan terhadap Jemaah jika mewujudkan pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya (mungkin pendapat oleh orang yang lebih muda/kurang keilmuan daripadanya).
 • Karakternya yang memang emosional.
 • Memang wujudnya perasaan yang tidak harmoni di antara dirinya dengan orang yang berlawanan tadi.
 • Tidak biasa terlibat dengan program dan aktiviti Jemaah, hingga dia tidak dapat terima pendapat Jemaah secara umum.
 • Memang suka perdebatan.
 • Pengaruh didikan keluarga (mungkin dibiasakan dengan sikap bapa yang keras dan suka menangkan pendapat sendiri dll).

Solusi:

 • Ketika awal Tarbiyah: Kenalkan kepadanya etika berselisih dan berbeza pendapat.
 • Melalui manhaj Tarbiyah, tegaskan bahawa tidak semua khilaf itu tercela (Untuk kembangkan amal dakwah adalah terpuji, jika berdasarkan permusuhan itu yang tercela).
 • Mentarbiyahnya dengan sikap toleransi, murah hati, kasih sayang dan cara yang baik dalam sampaikan pendapat.
 • Perlu simulasikan kebiasaan debat yang sepatutnya, dan mendengar segala bentuk cara pandang/pendapat yang berbeza tentang sesuatu isu (Dakwah dan Tarbiyah).
 • Ditampilkan contoh praktikal toleransi Jemaah ketika berhadapan dengan pendapat orang lain.
 • Tanamkan bahawa menerima pendapat orang lain tidak mengurangi harga diri dan kedudukannya.
 • Ditarbiyah agar tidak berbangga dengan pendapat sendiri, apatah lagi jika tidak disandari dengan hujah yang jelas.
 • Dididik untuk mampu terima kenyataan bahawa kebenaran itu boleh jadi pelbagai. (contoh Kisah perintah Nabi SAW untuk solat Asar di Bani Quraizoh).

Masalah 3:

Kebiasaan Terlambat ke Halaqah/Program

Identifikasi:

 • Selalu tidak berdisiplin untuk hadir tepat pada waktu yang telah ditetapkan ke Halaqah/program.
 • Jika terlambat atas halangan yang tidak dapat diatasi, tidak mengapa. Tapi, kadang-kadang terlambat disebabkan sengaja menunda-nunda masa ke program.
 • Keterlambatan ini sering memberi kesan negatif kepada diri mutarabbi itu dan juga orang lain.

Indikasi:

 • Hadir di tengah-tengah Halaqah/program, kadang-kadang ketika sudah hampir tamat.
 • Akhirnya, banyak timbulkan pertanyaan tentang pelbagai hal sedangkan ia telah pun dibincangkan sebelumnya.
 • Dia bersikap tidak peduli atas kelewatannya dan ketidakhadirannya dalam aktiviti sebelumnya.
 • Dia memang terbiasa lambat dalam solat, kerja dan ke kelas.
 • Dia tidak suka mengambil tahu tentang waktu halaqah/program bermula, masa tamat, bahkan tempat program.
 • Tiada orang yang mahu menasihatinya untuk berdisiplin kerana sudah merasa tidak yakin dia dapat berubah.

Latarbelakang:

 • Dia disibukkan oleh urusan peribadinya (diri, keluarga, rakan-rakan) di saat berlangsungnya Halaqah/program.
 • Dia mempunyai bebanan urusan lain yang tidak mungkin dapat dikerjakan kecuali pada saat Halaqah/program dilaksanakan.
 • Dia tidak mampu mengatur masa dengan baik (Baginya waktu tidak dianggap penting).
 • Terlalu banyak beban tugas yang mesti dikerjakannya.
 • Waktu yang dipilih untuk dilaksanakan Halaqah/program tidak sesuai.
 • Keterlambatan orang lain mendorongnya melakukan hal yang sama.
 • Halaqah/program sering dimulakan tidak tepat pada waktu yang ditetapkan.
 • Agenda Halaqah/program hambar, tidak menarik dan kurang variasi.
 • Wujudnya masalah-masalah peribadi dalam dirinya.
 • Ada program lain yang lebih menarik di tempat lain pada waktu yang bersamaan.
 • Dia tidak merasa memiliki peranan yang bererti dalam Jemaah.
 • Dia tidak sedar kepentingan kehadiriannya di dalam Halaqah/program dan pengaruh kelewatannya kepada orang lain.
 • Murabbi/AJK program juga sering lambat ke Halaqah/program.
 • Murabbi/AJK program kurang memperingatkan perihal kelewatan ke Halaqah/program, apatah lagi memberi denda.

Solusi:

 • Mempertimbangkan usia dan keadaan Mutarabbi/peserta ketika memutuskan masa Halaqah/program.
 • Koordinasi dengan Jemaah atau pihak lain agar tidak berlaku pertembungan masa program.
 • Adakan pertemuan khusus (individual) dengan mutarabbi untuk ketahui masalah diri dan dalamannya.
 • Perlu ada variasi dan inovasi dalam Halaqah/program agar tidak menjemukan mutarabbi/peserta.
 • Memberikan peranan kepada mutarabbi dalam Halaqah/program yang dijalankan.
 • Menerangkan secara konsisten kepada mutarabbi/peserta kepentingan Halaqah/program dan kepentingan mereka hadir tepat.
 • Jelaskan pada bahawa kebiasaan terlambat dari waktu yang disepakati bersama itu ada kaitannya dengan sifat-sifat orang munafiq.
 • Membantu mutarabbi agar mengatur waktunya sesuai dengan masa Halaqah/program.
 • Memberi peringatan kepada mutarabbi/peserta yang terlambat, baik secara langsung atau sindiran (sesuai dengan diri individu).
 • Para murabbi dan AJK program hendaklah menjadi contoh dalam hal hadir awal.
 • Menganjalkan waktu Halaqah/program dari semasa ke semasa (berdasarkan kesesuaian).
 • Mengambil pendapat mutarabbi/peserta ketika merancangkan masa Halaqah/program.
 • Buat buku catatan kehadiran untuk ketahui disiplin peserta.
 • Menugaskan seorang PIC khusus untuk mengingatkan mutarabbi tentang Halaqah/program.
 • Siapkan hadiah sebagai kejutan kepada mereka yang hadir tepat pada waktu Halaqah/program.

Masalah 4:

Kekeringan Ukhuwah

Identifikasi:

 • Ada fenomena di mana Ukhuwah Islamiyah yang diserukan dan diajarkan Islam berubah menjadi formal dan hambar.
 • Hubungan seakan-akan antara pekerja dengan majikannya yang diikat hanya dengan peraturan dan urusan administratif sahaja.
 • Hubungan menjadi terlalu kaku, formal dan tiada ruh yang mengikat di dalam Halaqah.

Indikasi:

 • Tiada rasa saling mencintai sesama ahli Halaqah.
 • Tiada suasana saling bertanyakan keadaan diri masing-masing di waktu kesempitan.
 • Tiada yang menziarahi ketika sakit dan bertakziah jika salah seorang kerabat meninggal.
 • Hilangnya suasana saling menyambut dengan baik dan bermesra ketika bertemu.
 • Tidak saling berhubung, baik melalui telefon, emel apatah lagi saling berkunjung ke rumah/bilik.
 • Menghindar untuk memberi bantuan kepada ahli halaqah lain di saat diperlukan.

Latarbelakang:

 • Lemahnya penekanan terhadap aspek ukhuwah di dalam Halaqah/program.
 • Murabbi kurang memberi teladan dalam aspek Ukhuwah Islamiyah.
 • Dominannya aspek administratif dalam Tarbiyah berbanding aspek Keimanan dan Kerohanian.
 • Minimanya program-program Tarbiyah yang bertemakan ruhi (keimanan dan ukhuwah).
 • Kurang pengetahuan tentang kepentingan kewajipan berukhuwah.
 • Kurang pertemuan yang bersifat keimanan dan ukhuwah di luar Halaqah/program (contoh Solat Jemaah bersama di masjid, qiam, tilawah bersam dll).
 • Sering berlaku pertukaran mutarabbi (perpindahan Halaqah dll). Akibatnya tiada kesempatan untuk kenal dan mengikat silaturrahim dan ukhuwah.
 • Tidak ada kesesuaian karakter di kalangan mutarabbi (mungkin kecenderungan terlalu berbeza).
 • Wujudnya perbezaan tujuan/motivasi mutarabbi dalam berdakwah (visi tidak sama antara mutarabbi).
 • Gersangnya jiwa hingga tidak mampu menaklukkan dan menarik hati orang lain.

Solusi:

 • Tekankan pada aspek ukhuwah dan perhatian serius padanya (sebelum pelaksanaan kerja-kerja yang bersifat administratif).
 • Tekankan aspek ukhuwah dalam Manhaj Amal (dalam Halaqah/Program Tarbiyah/Dakwah).
 • Tambah kekerapan kebersamaan antara ahli Halaqah dalam aktiviti amal Jama’I (kukuhkan taaruf dan tafahum).
 • Terjemahkan teori-teori ukhuwah ke dalam amal nyata bagi memperat kecintaan antara ahli Halaqah (Murabbi tunjukkan teladan).
 • Bingkaikan peraturan administrasi dengan nilai-nilai keimanan dan ukhuwah (kaitkan setiap aspek pengurusan dengan ikhlas, itqan, amal jama’I, ta’awun dll).
 • Pilih seorang PIC dalam Halaqah yang akan sentiasa menghidupkan dan mengingatkan ahli lain akan suasana ukhuwah (Tugas: Cadangkan idea-idea baru untuk segarkan ukhuwah).
 • Saling beri hadiah antara ahli Halaqah.
 • Buat seminar tentang “Komunikasi” dan “Seni Berinteraksi”.
 • Tingkatkan dan sebarkan unsur-unsur keimanan dalam semua ahli Halaqah (akan bangkitkan dan tautkan hati mutarabbi dalam akidah dan fikrah yang sama).

Masalah 5:

Cinta Populariti dan Kepimpinan

Identifikasi:

 • Abdul Rahman bin Samurah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda padanya:

“Wahai Abdul Rahman, janganlah meminta jawatan pemimpin, sebab jika kau diserahkannya kerana meminta maka semua menjadi tanggungjawabmu. Dan sekiranya kamu diserahinya tanpa meminta, maka kamu akan dibantu untuk menunaikannya…” (HR Muslim)

Cintakan populariti dan kepimpinan adalah ketika seorang meminta tanggungjawab kepimpinan dan ingin sentiasa tampil di hadapan orang ramai.

Indikasi:

 • Suka memaksakan pendapatnya dan tidak mahu mengalah, meskipun ternyata salah.
 • Jika menjadi AJK biasa, kelihatan tidak bersemangat dalam bekerja.
 • Berusaha menjatuhkan/menggagalkan perancangan orang lain yang tidak datang daripadanya.
 • Selalu berusaha menonjolkan kepandaian dan keilmuannya.
 • Berlebihan dalam menilai perkara-perkara yang berkaitan langsung dengannya.
 • Nampak bahawa dia tidak bersahabat dengan orang yang berprestasi menonjol. Juga sering merendah-rendahkan mereka (agar prestasinya tidak tenggelam).
 • Sering tidak hadir/menghindar dari tugas-tugas yang dilihat tidak mengangkat popularitinya.
 • Sering mengkritik, baik ada sebab atau tanpa sebab.
 • Jelas kelihatan mempunyai cita-cita terhadap jawatan kepimpinan.

Latarbelakang:

 • Ada niat lain yang bersamanya ketika menyertai dakwah (Tidak ikhlas kerana Allah, tapi untuk dikenal ramai dan memegang kepimpinan).
 • Pendidikan keluarga yang memang begitu (keluarga pemimpin dan orang terkenal).
 • Murabbinya mungkin lebih rendah keilmuan daripadanya (juga ahli Halaqah lain tidak setingkat dengan keilmuannya).
 • Awal Tarbiyahnya tidak dibina aspek keikhlasan dan akhlak dalam beramal.
 • Pemberian tanggungjawab yang terlalu awal kepadanya (belum betul-betul matang, buat jadi seronok dipuji dan ditonjolkan).
 • Pengaruh jawatan yang dipegangnya memang tinggi dan penting (biasa mengarah orang lain).

Solusi:

 • Tanamkan ruh Tajarrud (totality) hanya kerana Allah SWT sejak awal Tarbiyah.
 • Jelaskan padanya prinsip keikhlasan dalam beramal.
 • Tidak serahkan tanggungjawab (jika dikesan akan semarakkan rasa cintakan popularitinya).
 • Jelaskan beratnya tanggungjawab yang akan disoal di hadapan Allah nanti.
 • Ahli Halaqah yang lain tidak memuji di hadapannya.
 • Diberi perhatian khusus untuk memantau perkembangan peribadinya dan berusaha memberi terapi.
 • Jika tidak berkesan dan menimbulkan perbalahan/perpecahan dalam Jemaah, maka mesti dikeluarkan dari Jemaah (worst case scenario).

Masalah 6:

Tidak Berterus Terang

Identifikasi:

 • Wujud sikap tidak mahu berterus terang mutarabbi kepada murabbinya, baik permasalahan peribadi atau permasalahan dalaman Jemaah.
 • Kesannya, sikap ini akan perbesarkan lagi masalah itu sendiri, dan boleh sebabkan mutarabbi berpisah dari Jemaah.

Indikasi:

 • Lemahnya interaksi mutarabbi dengan murabbi/mas’ul.
 • Cenderung untuk tidak berbicara dan selalu diam.
 • Tidak sertai diskusi musykilah dalam halaqah, mahupun dalam perbincangan santai sesama ahli Halaqah.
 • Suka sembunyikan aktiviti-aktiviti luarnya (non-Jemaah), khususnya aktiviti yang mengurangkan keaktifannya dalam aktiviti Jemaah.
 • Selalu mencari alasan/minta kebenaran untuk tidak hadir ke program/aktiviti Jemaah.

Latarbelakang:

 • Dia kurang memahami prinsip Amal Jama’i.
 • Lemahnya tsiqah kepada Murabbi/Mas’ul.
 • Dia berpandangan apa yang disembunyikannya itu adalah masalah peribadinya yang orang lain tidak patut mengetahuinya.
 • Dia tidak berusaha mengukuhkan hubungan dengan ahli Halaqah yang lain.
 • Murabbi kurang memiliki kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi.
 • Murabbi kurang memiliki keahlian dalam menjawab dan menyelesaikan permasalahan mutarabbi.
 • Karakter peribadi yang sememangnya introvert dan tidak suka orang lain ketahui hal-hal peribadinya.
 • Dia tidak menyedari kesan buruk sikap diam akan masalahnya itu (masalah tidak selesai dan beri pengaruh negatif kepada banyak pihak).
 • Dia merasa air mukanya jatuh apabila permasalahan peribadinya diketahui orang lain.
 • Wujud sifat malu yang terlalu mendominasi perasaannya.

Solusi:

 • Sentiasa lakukan aktiviti mengukuhkan jalinan ukhuwah antara ahli Halaqah dari semasa ke semasa.
 • Tidak perlu nampakkan sikap terlalu kagum terhadap sebahagian mutarabbi yang berprestasi menonjol (boleh rendahkan diri mutarabbi yang kurang menonjol).
 • Jelaskan prinsip beramal Jama’I sejak awal bergabung dalam Dakwah (diharapkan lahirnya keterbukaan dan kepercayaan).
 • Tidak perkecilkan permasalahan yang dihadapi oleh mutarabbi, dan ambil masa yang sewajarnya untuk selesaikan permalahan (mutarabbi akan rasa dihargai dan diambil berat).
 • Hindarkan kritikan atau celaan terhadap mutarabbi yang menceritakan masalahnya di hadapan mutarabbi lain.
 • Berikan ruang kepada mutarabbi seluas-luasnya untuk mengekspresi diri dan berbicara tentang peribadinya.
 • Tunjukkan perhatian atas setiap cadangan, usul dan pendapat yang dikemukan mutarabbi, meskipun untuk hal-hal yang remeh/tidak terlalu penting.
 • Ajak mutarabbi bersama-sama dalam diskusi formal/santai ikhwah-ikhwah (bagi tanamkan kebersamaan dan prinsip tsiqah kepada orang lain).
 • Tidak memperbesar-besarkan kesalahan yang dilakukan mutarabbi dan mempermudahkan penyelesaiannya.
 • Jika mutarabbi menceritakan permasalahan peribadinya, yakinkan bahawa ia tidak akan diceritakan kepada orang lain.
 • Mutarabbi selalu ambil berat hal-hal peribadi mutarabbi (agar mereka sentiasa rasa diperhatikan dan diambil berat).


Masalah 7:

Terlalu pentingkan aspek Ruhiyah hingga abaikan aspek Harakiyah

Identifikasi:

 • Lemahnya pelaksanaan tugas di bidang aktiviti gerakan dakwah kerana lebih mengutamakan aspek ‘ubudiyah dan ruhaniyah.

Indikasi:

 • Selalu menghindar/uzurkan diri dari tugas-tugas yang bersifat haraki (aktivisma dan gerakan).
 • Tidak hadiri aktiviti-aktiviti yang bersifat haraki, sebaliknya gemar ke program-program yang bersifat ‘ubudiyah.
 • Banyak membaca buku-buku tentang keimanan, kurang membaca buku tentang dakwah dan harakah.
 • Terlalu banyak membincangkan persoalan-persoalan keimanan dan akhirat (jika topik tentang aktivisma dan gerakan tidak berminat).
 • Lebih suka mengasingkan diri (baca quran atau iktikaf sendirian) dan kurang bertemu dengan ahli Halaqah yang lain.

Latarbelakang:

 • Awal Tarbiyahnya terlalu tekankan persoalan-persoalan keimanan dan abaikan aspek dakwah dan harakah.
 • Rasakan penyesalan di atas perbuatan-perbuatan lalu yang menyimpang, hingga tidak sanggup sia-siakan kehidupan sekarang (menurut dugaannya) untuk hal-hal yang tidak bermanfaat kepada iman.
 • Tidak mengetahui kepentingan dan keutamaan aktiviti dakwah dan amal Jama’I.
 • Dia melihat kesalahan besar dalam kegiatan bersifat Harakah/Aktivisme yang menyebabkannya memilih untuk tidak turut serta.
 • Terpengaruh secara mendalam oleh individu-individu teladan yang bersikap demikian, baik di masa lampau atau masa sekarang.
 • Dia mengira bahawa syiar-syiar ‘ubudiyah lebih utama daripada aktiviti dakwah kepada Allah.
 • Pengaruh keluarga di mana dia dibesarkan, dan di situlah terbentuk corak keperibadiannya.
 • Pemahaman yang salah pada sebahagian buku-buku bacaannya tentang keimanan (contoh memahami konsep uzlah).

Solusi:

 • Sejak awal Tarbiyah: Mutarabbi hendaklah dilatih dan dibiasakan untuk bergaul dan berinteraksi dengan ikhwah yang lain (membina kebersamaan).
 • Mesti ada keseimbangan antara Tarbiyah Imaniyah dan Tarbiyah Dakwiyah Harakiyah.
 • Fokuskan perhatian kepada hakikat Dakwah Ilallah dan jelaskan dalil-dalilnya, juga pahala yang agung yang dijanjikan Allah SWT.
 • Biasakan mutarabbi baru agar melakukan konsultasi dahulu sebelum membaca buku (supaya tidak salah pilih buku).
 • Memberikan perhatian khusus kepada mutarabbi yang putus asa dalam berharakah.
 • Usaha untuk ciptakan aktiviti yang sesuai dengan karakter mutarabbi seperti itu agar potensinya dimanfaatkan.
 • Perhatikan sejak awal kecenderungan mutarabbi dan meluruskan arahnya sebelum terlambat.
 • Sentiasa awasi dan pastikan para mutarabbi telah menerima Manhaj secara penuh (meliputi unsur Ruhi, Fikri dan Dakwi).
 • Berikan keyakinan tentang keutamaan menuntut ilmu, mengajarkannya dan menyampaikan risalah Dakwah.


Stumble
Delicious
Technorati
Twitter
Digg
Facebook
Yahoo
Feed
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...